fredag 22 januari 2010

SDI granskar översättningar!

SDI verkar ha börjat granska och korrläsa en del av de undertexter man lämnar in.

De senaste månaderna har jag fått tre program granskade, att jämföra med att jag under mina åtta år som undertextare för SDI bara har fått ett program korrläst. Ett enda! På åtta år!

Det här är förstås jättebra för alla inblandade. Kvaliteten på översättningarna höjs och översättarens förmåga utvecklas.

Har de insett att man faktiskt kan och får eftersträva kvalitet, eller ligger det något annat motiv bakom (det skulle inte vara första gången de agerar cyniskt, om man säger så)? Vi får väl se.

Mer om vikten av granskning och korrläsning kommer inom en snar framtid.